Недвижими имотиморе България

Визи за чужденци собственици на недвижими имоти в България

  1. Home
  2. / Визи за чужденци собственици на недвижими имоти в България
Визи за собственици на имоти в България
19.11.2018

Много чест въпрос от страна на клиенти, които се интересуват от покупка на имоти в България е "Какво ще ми даде наличността на апартамент в България?".

Всички собственици на недвижими имоти в България, както и членове на техните семейства, имат право да получат мултивиза тип "D". За тази виза се изискват следните документи:
1. Нотариално заверено копие от договора за продажба на недвижим имот (Нотариален акт). Копието може да бъде нотариално заверено от нотариус или от консулската служба на посолството на Република България;
2. Сертификат или удостоверение от данъчните органи на страната за липсата на дългове (получаване на платени данъци за недвижими имоти);
3. копие от удостоверението за въвеждане в експлоатация на сградата, в която се намира имотът (т.нар. Акт 16);
4. удостоверение от работното място или учебното заведение или пенсионен сертификат за пенсионери;
5. Документи, доказващи финансовата жизнеспособност на заявителя (банкови удостоверения, удостоверения за статуса на картови сметки).

В допълнение към тези документи, също са нужни:
• попълнен и подписан формуляр за кандидатстване за виза;
• Международен паспорт валиден най-малко 3 месеца след края на планираното пътуване;
• Една цветна снимка 3,5 х 4,5 см върху светъл фон;
• Медицинска застраховка.

Собствениците на недвижими имоти при първото подаване на документи могат да кандидатстват за виза за период от 6 месеца до 1 година. При последващо подаване - за период от две години или повече, само се изисква да сте получавали виза през последните 2 години. За да потвърдите приложените документи се прилага копи на визата. Правото да се получат виза за многократни влизания в страната също могат и близки роднини на собственика на имота, а именно: съпрузи и непълнолетни деца.
Много е важно да знаете, че мултивизата е валидна за 12 месеца, дава право на пребиваване в България до 90 дни във всяка половина на годината от момента на първото влизане.

Собствениците на имоти могат да кандидатстват за виза във Visa Service Center на Република България в техния град и ако няма такъв, можете да се свържете с всеки туроператор, акредитиран в България.

 

Търсене