Недвижими имотиморе България

Нов културен център в Несебър с награда "Сграда на година 2018".

  1. Home
  2. / Нов културен център в Несебър с награда "Сграда на година 2018".
Сграда на годината 2018 в Бургас
13.12.2018

Новият център за култура и образование "Атриум" в Несебър получи национално признание и бе обявен за победител в конкурса "Сграда на годината 2018" в категорията "Сгради на културата и паметници на културата".
В резултат на устойчива концепция за дизайн и развитие на града и капиталова политика тази година община Несебър финансира и построи „Атриум Център“, обществена сграда за култура и образование, която прави архитектурата на града модерна и привлекателна. По време на построяването на сградата са следвани основните принципи на Несебърската архитектура, без да се имитират конкретни форми или имитират дадена историческа епоха. Сградата следва логиката на Несебърската къща, пресъздавайки характерни моменти от класическия дизайн на морската архитектура, такива като каменния приземен етаж и еркерно-изпъкналите облечени с дърво горни етажи.
Културният и градски център на Несебър е ново място за развитие и обогатяване на всички видове културни дейности, идеята е да се запази културната приемственост, която е дала на Несебър световно признание.
Сградата се намира в центъра на града, на главната улица, водеща до стария град. Там ще се провеждат обществени мероприятия, организирани от община Несебър, както и учебни срещи и театрални дейности. В сграда ще има и новооткрита библиотека.

Търсене