Недвижими имотиморе България

Данъчно облагане в България

  1. Home
  2. / Данъчно облагане в България
Налоги в Болгарии
28.08.2018

Годишен данък върху недвижимите имоти в България. Данъците в България са сред най-ниските в Европа, което прави страната много привлекателна за инвестиции в недвижими имоти. Размерът на данъка върху недвижимите имоти в България зависи от кадастралната / данъчната / оценката на имота. Това е т.нар. Държавна оценка на недвижими имоти / аналог на оценката на ОТИ в Русия, например. Данъкът върху имота е 0.15% от оценената стойност на недвижимите имоти за физически лица и 0.20% за юридическите лица.


Заедно с данъка върху недвижимите имоти се заплаща и таксата за изхвърляне на битови отпадъци. Всяка община установява размера на тази такса всяка година, но средно тя варира от 0.15% до 0.20% от оценената стойност.

Всички тези плащания могат да бъдат изплатени на 4 вноски: до края на март, до края на юни, до края на септември и до края на ноември на текущата година. Онези, които плащат до 31 март, получават отстъпка от 5%.


Данъкът върху добавената стойност в България ДДС е 20%, независимо от вида стоки или услуги.


Много е важно да знаете и размера на данъка върху доходите за тези, които ще отдават под наем имота си. Данъкът върху доходите в България е 10%.


Данъците на автомобилите: промени 2019!

Търсене