Недвижими имотиморе България

Ценовият бум на недвижимите имоти в България

  1. Home
  2. / Ценовият бум на недвижимите имоти в България
Ценовият бум на недвижимите имоти в България
10.06.2022

В края на 2021 г. темпът на нарастване на индекса на цените на недвижимите имоти достигна 9,4% (при 8,7% през предходното тримесечие), което беше придружено от увеличение на обема на сключените сделки за покупко-продажба (с 30,2% на година) .

Цените продължават да растат в първите шест най-големи областни града, като най-осезаемо покачване се наблюдава във Варна - 10,8%. Ръст на цените се наблюдава както при съществуващите жилища (10,0%), така и при новото строителство (8,4%).

Един от факторите зад това увеличение на цените е и увеличението на разходите за изграждане на нови жилища: покачването на цените на строителните материали и увеличението на заплатите.

Според резултатите от анкетите и въпросниците през април 2022 г. 52% от мениджърите в строителния бранш са прогнозирали увеличение на цените на недвижимите имоти през следващото тримесечие на 2022 г.

Търсене