Недвижими имотиморе България

Цени на недвижимите имотите в България през 2021 г

  1. Home
  2. / Цени на недвижимите имотите в България през 2021 г
Цени на недвижимите имоти в България през 2021 г.
07.01.2021

Предлагаме ви кратък и информативен преглед и анализ на пазара на недвижимите имоти през 2020 г., както и прогноза за развитието и промените на пазара на недвижимите имоти през 2021 г., отчитайки въздействието на пандемията COVID 19.
Изминалата 2020 г. беше трудна година и дори опитни играчи на пазара не смееха да правят повече или по-малко точни прогнози. Нови фактори възникнали в резултат на пандемията: затваряне на граници, отмяна на въздушни полети, изискване за документално потвърждение на отрицателен тест за COVID, ограничаване на посещенията в заведения за обществено хранене и развлечения и т.н., се намесиха активно в управлението на пазара на недвижимите имоти не само в България, но и в целия Европейски съюз... . Пазара изглеждаше така сякаш е излязъл от контрол. Появиха се притеснения и страхове, че пазарът може да замръзне за известно време или просто да рухне. Но на практика нищо подобно не се случи и до лятото на 2020 г. сделките по продажба и покупка на недвижими имоти намиращи се в комплекси и крайбрежни курорти на България по Черноморието се извършваха в обеми, приблизително равни на 2019 г., а продажбите на недвижимите имоти от градски тип дори увеличиха своя процентен дял в сравнение с 2019 година. Цените на курортните недвижими имоти останаха практически непроменени, докато цените на градските недвижими имоти продължиха своя стабилен естествен прираст. Факторите, които повлияха на стабилизирането на пазара, бяха: стабилната икономика на България, навременни мерки за превенция и предотвратяване на разпространението на болестта през летния туристически сезон 2020, неочакваната активност на българския купувач и големия интерес на българите не само към градските недвижими имоти, но и към недвижимите имоти в курортите с цел инвестиция и по-сигурна лятна почивка.
Като цяло пазарът на недвижими имоти в България доказа своята устойчивост през трудната 2020 г. и песимистичните прогнози не се сбъднаха. Недвижимите имоти в България се превърнаха в привлекателен вариант за инвестиционни спестявания в очакване на повишаване на цените след пълното присъединяване на България към Еврозоната.
През 2021 г. не се очакват драстични промени в картината и тенденциите създали се през 2020 г., тъй като ситуацията с разпространението на COVID-19 се стабилизира. Очаква се стабилно повишен инвестиционен интерес към недвижимите имоти както от местни купувачи, така и от чужденци.

Търсене